Om oss

allt du behöver veta

OM OSS

MASSAGE PÅ JOBBET

                                                                                                                    vår specialitet 


Vi skapar förutsättningar för prestation i företag genom den mjuka medicinska vägen att behandla muskelspänningar, muskelförkortningar och muskelknutar.


Sammanfattning av några fördelar med företagsmassage:


   •Högre arbetseffektivitet då stress minskar

   •Uppfriskande för kropp och sinne

   •Bättre koncentration

   •Minskad sjukfrånvaro, stärkt immunförsvar

   •Ni får en välmående personal som känner sig uppskattad

   •Glad och positiv arbetsplats

   •Enkelt och tidsbesparande då vi kommer ut till er

   •Bättre ergonomi

   •Behandlar problem i ett tidigt stadium och skyddar patienter från rygg- och nackbesvär.

   •I kombination med råd från massören minskar risken för framtida skador och belastningsproblem.

Copyright @ All Rights Reserved

MARZENA HÅKANSSON

           Certifierad Medicinsk Massageterapeut av BMM

Jag har jobbat som diplomerad massör i åtta år och har behandlat patienter med muskulära besvär. Efter min examen på Komplementärmedicinska Högskolan är jag nu rik på kunskaper som utnyttjas till det yttersta för bästa möjliga behandlingseffektivitet.


Jag brinner för mina behandlingar! Jag erbjuder massage både i förebyggande syfte och mot specifika besvär såsom musarm, spänningshuvudvärk m.m.

   

Jag behärskar behandlingstekniker som har testats och ger goda resultat i praktiken. Massagen kan utföras på många olika sätt, för att resultatet ska bli bra måste man utgå från individens problematik och arbeta intensivt på helheten för att lindra besvär.


MEDICINSK MASSAGETERAPI

                   en av komplementärmedicinska metoder

Medicinsk massageterapi med olika handtekniker skapar en manuell bearbetning av kroppens vävnader som hud, muskler, bindväv, leder och nerver.


”Medicinsk massageterapi är sjukvårdande och hälsobefrämjande”.  Den inriktar sig på att få tillbaka och bevara god fysisk funktion i samband med rörelse, aktivitet, hållning och hälsa. Här används kunskaper inom anatomi, fysiologi, medicinsk ortopedi och patologi för att på bästa sätt hjälpa patienter med besvär från rörelseapparaten.


De främsta verktygen i den komplementärmedicinska metoden är svensk klassisk massage, triggerpunktsbehandling, stretch, manuella mobiliseringstekniker och bindvävsmassage. 

Medicinsk massageterapi inriktar sig på problem som:


     •Ryggskott

     •Nackspärr

     •Huvudvärk

     •Idrottsskador

     •Nedsatt rörlighet

     •Hållningsproblematik

     •Stress- och utmattningsrelaterade problem

     •Ortopediska, muskulära och neurologiska sjukdomsbesvär


Medicinsk forskning de senaste 30 åren här visat på effekten av manuella medicinska terapier såsom medicinsk massage. Exempel på detta är upptäckten av endorfiner och *"gate control theory" samt oxytocinets verkan på nervsystemet.

Medicinsk massageterapi är idag en av de komplementärmedicinska metoder som ger effektiva och professionella behandlingar.MANUELL LYMFDRÄNAGE

                                            specialteknik

Manuel lymfdränage (MLD) är en massage metod som stimulerar till ökad aktivitet i lymfbanorna. Den beskrevs redan på 1930-talet av Dr Emil Vodder som vidareutvecklade denna metod. 


MLD behandling innebär att man aktivera lymfsystemet i vissa lymfkörtelstationerna och enligt Vodderskolan nacken och armhålans lymfstationer. MDL utförs av terapeuter som är utbildade i denna teknik.


Behandlingen startar i de ödemfria kroppsdelarna för att succesivt inkludera ödematös vävnad. Vätskan förskjuts enligt avflödesriktningar i lymfsystemet. Vid skador i lymfsystemet, exempelvis strålskador, anpassas behandlingen och lymfan transporteras via kollateraler till angränsade territorier med frisk lymfsystem. 


De massagegrepp som används i MLD är mjuka hudförskjutningar, pumpande grepp, och ståendecirklar. Karakteristisk för denna typ av massage är de långsamma och rytmiska rörelserna med vilopaus.

Fördelar med MLD är att främja läkningen och lindrar smärta efter brottskador i ben och ligament, effektivt komplement till behandling av lymfödem och reducerar vätskeansamlingar vid svullnader på olika kroppsdelar.


AVSLAPPNINGSMASSAGE

                                 manuell behandlingsteknik


Avslappningsmassage syftar på att kroppen ska känna sig avslappnad. Den ska utföras milt med enkla rörelser och lugnt och lätt som möjligt helt enkelt. Vardagsstress är något som många lider av idag, med avslappningsmassage lyckas man att varva ner och även komma bort en stund.


Denna typ av massage är bra för avkoppling och ökar utsöndring av lugn och ro hormoner så att hjärtfrekvensen minskar och lyckoruset ökar.TVÄRA FRIKTIONER

            specifik behandlingsteknik


Tvära friktioner är en specifik massageteknik där massagen går i 90 grader vinkel, tvärs över skadad muskel, sena eller ligament.

Syftet med behandlingen är att de kollagena trådar som läker samman vävnaden ska läkas i så korrekt riktning som möjligt för att återfå så normal elasticitet, styrka och rörlighet som möjligt.
TAKTIL MASSAGE

                                   specialteknik

Den taktila massagen är en mjukt berörande massage som stimulerar hudens sinnesreceptorer, där man arbetar på ett medvetet, fokuserat och systematiskt sätt för att ge patienten en lugn avslappningsupplevelse.


Taktil betyder beröring och olika taktila behandlingsmetoder har använts under tusentals år. Beröringen sker på huden och via olika receptorer registreras olika sinnesintryck. Information förs sedan vidare med hjälp av sensoriska nerver till centrala nervsystemet och hjärnan, vilka reagerar på olika sätt. Beröringen har visat sig ha flera positiva effekter, bland annat utsöndras lugn och ro hormonet oxitocin. 


Den taktila massagen ger positiva effekter som:


        •Lägre blodtryck

        •Lägre nivåer av stresshormon

        •Magen fungerar bättre

        •Bättre sömn

        •Barn som får massage blir lugnare och mindre aggressivaFÖRETAGSMASSAGE

vi finns där du finns

TRIGGERPUNKTSBEHANDLING

                                              manuell teknik

En triggerpunkt är en kramp/muskelspänning i en del av en muskel, denna känns som en mindre palperbar knöl i muskellns omgivande fascia. Dessa ”muskelknutor” ger ofta smärta både lokalt men kan också ge strålsmärta ut i olika utbredningsområde.


Smärtan känns diffus, djupt och ihållande och hur stor smärtan är beror på punktens grad av irritation. Trp kan orsaka att vi har försämrad rörlighet, muskelsvaghet, depression, sömnstörningar och autonoma fenomenen som tåravsöndringar, illamående och balansrubbningar.

 

Triggerpunkter är bland de vanligaste orsakerna till smärta i musklerna hos människan och de uppkommer ofta vid stillasittande arbete, monotona rörelser, statiska moment, akut eller långvarig muskelöverbelastning och stress.


Genom tryck, massage, pressur, muskeltöjningar och stretching löses muskelknutorna upp och därmed upphör den strålande smärtanVÅRA PROFESSIONER

behandlingstekniker och betydelse